torsdag 10 juli 2008

Individuella fiskerätter (kanske) på väg

För två veckor sedan skrev jag om EU:s fiskepolitik och fiskekvoter på Svenska Dagbladets ledarsida.

I dagarna har frågan lyfts i den svenska debatten. Sveriges Fiskares Riksförbund höll igår ett seminarium i Almedalen där en ny rapport om individuella fiskekvoter presenterades. Samma dag presenterade också Göran Hägglund ett initiativ till ny fiskepolitik från kd, som går ut på en övergång från kvantitativa fångstkvoter till individuella och överföringsbara fiskerätter. Fiskepolitiken är inte direkt socialministerns bord, snarast jordbruksministerns, men kd-förslaget är ändå ett steg i rätt riktning.

Rapporten från Sveriges Fiskares Riksförbund, författad av Staffan Waldo, Anton Paulrud och Anna Jansson, visar att torsken hotas av utfiskning. Det är inte direkt en nyhet; det har påvisats av forskare ett bra tag. Intressantare är att författarna menar att samhällsekonomiskt ineffektivt - fiskeflottan är för stor för beståndet av fisk, för många fisketillstånd delas ut och subventionerna snedvrider incitamenten i verksamheten. En lösning som föreslås är just individuella fiskerätter. Erfarenheter av system med sådana finns från bland annat Island, Nya Zeeland och flera andra länder. En positiv effekt som har noterats i Kanada är att systemet leder till mindre mängder bortslängd fisk. (Tidigare i år kom också en rapport till regeringen om möjligheterna med större inslag av ägande- och fångsträttigheter i fiskepolitiken.)

EU håller för närvarande på att överväga hur en rättighetsbaserad fiskepolitik skulle kunna utformas. Om Sverige kan bidra till att ett sammanhängande system som leder till ett mer marknadsbaserat system för fisket vore det en mycket viktig insats för att minska utfiskningen.

(Texten även publicerad på SvD:s ledarblogg.)