onsdag 5 augusti 2009

Skatteförtryckarindex

Via Let A Thousand Nations Bloom -- en i övrigt intressant sida om institutionell konkurrens hittar jag en rapport från schweiziska Institut Constant, författad av Pierre Bessard, chef för Liberales Institut. Rapporten listar ett index över "skatteförtryckande" länder inom OECD, utifrån en sammanvägning av kriterierna skatteattraktivitet, offentlig förvaltning och skydd för finansiellt privatliv.

Sverige placerar sig -- förvånande nog -- hyfsat lågt, ungefär i mitten. Indexet må vara ganska tillyxat, men pekar ändå på en viktig fråga: värdet av finansiellt privatliv tenderar att glömmas bort i den internationella kampen om skatteintäkter.

tisdag 4 augusti 2009

Österrikisk kufsekterism

Tillbaka efter ett visst uppehåll.

Det finns tre viktigare centra i USA där den s.k. österrikiska nationalekonomiska skolan är framträdande: New York University (med bl.a. Israel Kirzner), George Mason University utanför Virginia (med bl.a. Peter Boettke, Peter Leeson, Gordon Tullock, m.fl.) och Misesinstitutet i Auburn, Alabama. För att vara en tämligen heterodox inriktning av nationalekonomin är splittringen inom den lite lustig att betrakta.

Joseph Salerno vid Misesinstitutet höll 1996 ett föredrag om den österrikiska skolans sociologiska utveckling, där han angrep - utan att namnge - vissa företrädare som Salerno ansåg vara "punks". Föredraget lades nyligen uppe på Misesinstitutets blog.

På detta reagerade Peter Boettke vid GMU, som identifierar sig själv som en av de utpekade i föredraget. Boettke skriver ett långt svar på sin gruppblogg, som är kul att läsa för att förstå bakgrunden till de här interna bråken. En av de centrala passagerna är följande:

Rather than punkism destorying the Austrian movement, what is destorying Austrian economics and making it a laughing stock inte the economics profession is anti-intellectualism, insular behaviors such as publishing only in your own journals and self-published books and only citing the work of your friends rather than engagement with the wider profession, and finally engaging in critiques without in fact acknowledging the facts or the arguments one can easily read in those works.

Boettkes kollega Dave Prychitko har också bemött Salerno, genom att plocka fram en underhållande text från 2002.