onsdag 5 augusti 2009

Skatteförtryckarindex

Via Let A Thousand Nations Bloom -- en i övrigt intressant sida om institutionell konkurrens hittar jag en rapport från schweiziska Institut Constant, författad av Pierre Bessard, chef för Liberales Institut. Rapporten listar ett index över "skatteförtryckande" länder inom OECD, utifrån en sammanvägning av kriterierna skatteattraktivitet, offentlig förvaltning och skydd för finansiellt privatliv.

Sverige placerar sig -- förvånande nog -- hyfsat lågt, ungefär i mitten. Indexet må vara ganska tillyxat, men pekar ändå på en viktig fråga: värdet av finansiellt privatliv tenderar att glömmas bort i den internationella kampen om skatteintäkter.

Inga kommentarer: