söndag 25 januari 2009

Economists ekonomer

Hur nationalekonomin framstår beror till stor del på vilka ekonomer det är som syns. Vid årsskiftet hade Economist en artikel om unga och up-and-coming ekonomer. Detta gör tidningen vart tionde år. Som beskrivs i artikeln var en av de ekonomer som lyftes fram för tjugo år sedan Paul Krugman, 2008 års "nobelpristagare" i ekonomi. Tio år senare förekom också ett namn som skulle komma att inom kort röna uppmärksamhet: Steven Levitt, tillsammans med Stephen Dubner författare till boken Freakonomics, som blev en stor succé och sedermera gick att köpa på vilken flygplatspocketbokhandel som helst (och som dessutom inspirerade ett flertal liknande böcker om trivialnationalekonomi, t.ex. denna och denna).

Årets upplaga av "nästa generations nationalekonomer" är både intressant och inte särskilt intressant på samma gång. Att Jesse Shapiro vid University of Chicago är föga förvånande - han har ett bra tag omtalats som nästa stjärnskott inom det område av nationalekonomi som har med studier av vardagliga fenomen. Shapiro omnämns tillsammans med Roland Fryer som "the intellectual heirs of Mr Levitt". (Jag har för övrigt bevistat ett seminarium med Shapiro vid en konferens i Chicago 2007.) En annan forskare inom "behavioral economics" som omnämns är Xavier Gabaix, även om han tittat mer på reglers inverkan som aspekt inom området.

Någon som väl hade kunnat vara med på listan men som inte är det är Shapiros fru, Emily Oster. Oster har studerat främst utvecklings- och hälsofrågor. En ekonom som också är verksam i det fältet som nämns i artikeln är Esther Duflo vid MIT. Duflo räknas till en grupp som kallas "randomistas", pga deras slumpförsöksbaserade metoder.

Asymmetrisk information, som jag skrivit om tidigare här, är ett område som flera av de senaste årens "nobelpristagare" i ekonomi varit aktiva inom. Amy Finkelstein, även hon vid MIT, har forskat på försäkringsmarknaden i Storbritannien och tittat på hur asymmetrisk information spelar in i dess funktionssätt. Även Raj Chetty rör sig inom området, men med större lutning åt offentlig ekonomi.

Inom makroområdet framhåller Economist Iván Werning - åter MIT - som den som fått flest nomineringar till tidningens lista. Inom handelsteori omnämns Marc Melitz, som representerar den kuriöst benämnda "nya nya handelsteorin".

Inga kommentarer: